Wychowanie przyjaciela
Szkolenie pracownika
Psychoterapia
Psi sport
Obedience
IPO
PT
Inne
System pracy
FAQ
Klub "Na Woli"
Galeria
Linki
Dystrybucja karmy Josera
JOSERA

Agility to sport polegający na pokonywaniu przez psa specjalnego toru przeszkód. Podczas pokonywania trasy liczy się zarówno czas, jak i dokładność. Psy biegną bez smyczy i niczym nie zachęcane. Opiekunowi nie wolno dotykać psa i przeszkód, chyba, że przez przypadek. Kontrola opiekuna nad psem ogranicza się do komend głosowych i wizualnych wymagających wyjątkowego wyszkolenia tak psa, jak i człowieka.

REGULAMIN AGILITY - według F.C.I

WSTĘP
Agility jest dyscypliną sportu otwartym dla wszystkich psów. Polega ona na pokonywaniu różnych przeszkód mające na celu rozwój inteligencji i bystrości psów. Jest to naukowa i sportowa metoda, pomyślana tak, aby polepszyć integrację psa w społeczeństwie.
Sport pozawala na nawiązanie doskonałego kontaktu między psem a przewodnikiem, a jego wynikiem jest idealne zgranie. Zawodnicy muszą mieć dobrze opanowane podstawy posłuszeństwa.

KATEGORIE

 
S (small = małe) dla psów niższych niż 35 cm w kłębie
M (medium = średnie) dla psów od 35 do 43 cm w kłębie
L (large = wielkie) dla psów powyżej 43 cm w kłębie

TRASA
Trasa parkuru ustawiana jest z wielu przeszkód, umieszczonych tak, aby obrazowały stopień zaawansowania i prędkość. Pies musi ukończyć trasę w określonym czasie, a przeszkody muszą być pokonane według postanowień.

OGÓLNE
Teren pod parkur minimalnie to 30 x 40 m. W tym ma być wytyczony ring o wymiarach minimalnie 20 x 40 m. Jeśli mają być dwa ringi muszą być od siebie oddzielone ścianą lub zachowana między nimi odległość w przybliżeniu 10 m.
Długość trasy wynosi od 100 do 200 metrów w zależności od stopnia trudności, musi być ustawiona tak aby pies pokonał minimum 12 przeszkód ale nie więcej niż 20, minimum siedem musi być skokowych.
Przeszkoda podwójna ma max szerokość dla 'S' 30 cm, 'M' 40 cm, 'L' 55 cm.
Kombinacje skokowe (max 3 skokowe przeszkody liczone jako 1 przeszkoda) maja mieć minimalną rozpiętość 4,50 m a max 7 m może być ona złożona tylko z pojedynczych przeszkód.
Odległość między przeszkodami wynosi 5 - 7 m.

WYGLĄD TRASY
Trasa parkuru jest pozostawiona fantazji sędziego, ale musi mieć minimum 2 zmiany kierunku. Przed startem sędzia ma obowiązek sprawdzić przeszkody i gdy odpowiadają one standardom przekazuje plan parkuru organizatorom, którzy mają go ułożyć.
Sędzia skontroluje trasę, a co najważniejsze ją zmierzy.
Dobrze ustawiony parkur umożliwia płynny i czysty przebieg.
Celem miałoby być znalezienie równowagi w kontroli nad psem, tak, aby nie popełniał on błędów na przeszkodach i w szybkości przebiegu.
Wskazane jest częste zmienianie torów i umiejscowienia przeszkód tak, aby pies nie działał rutynowo.

PRZYGOTOWANIE ZAWODÓW
Nie jest dozwolone trenowanie na trasie przebiegu, ale jest dozwolone zapoznanie się z trasa bez psa przed rozpoczęciem egzaminów/zawodów. Przed startem pomocnik sędziego informuje o czasie standardowym i maksymalnym, sposobie sygnalizacji i przypomina regulamin.

USTALANIE CZASU
Prędkość w metrach na sekundę dla danej trasy będzie wyznacznikiem standardowego czasu. Wybór prędkości zależny jest od stopnia zawodów, trudności trasy i powierzchni, na której pies biegnie. Standardowy czas otrzymujemy dzieląc długość trasy przez prędkość dla danego toru.

CZAS MAKSYMALNY
Zwyczajowo czas maksymalny to podwojony czas standardowy, nie może być jednak krótszy niż półtora czasu standardowego.

START
Zawodnik wchodzi na parkur i umieszcza psa (w dowolnej pozycji) na linii startowej. Ściąga psu obrożę i smycz. Dla bezpieczeństwa psa w trakcie przebiegu nie może mieć nic na sobie, a przewodnik nie może mieć niczego w rękach.
Przewodnik może zająć pozycje w dowolnym miejscu na parkurze. Start następuje po sygnale sędziego. Czas liczy się po przekroczeniu linii startowej przez psa. Sygnalizacja i komendy na torze są dowolne. Przewodnik musi tak pokierować psem, aby ten pokonał trasę w wyznaczonej kolejności bez dotykania psa i przeszkód. Przewodnikowi nie wolno pokonać przeszkody, przejść pod lub nad przeszkodą. Przebieg kończy się, a czas zostaje zatrzymany, gdy pies pokona końcową linię. Przewodnik bierze psa na smycz i opuszcza parkur.

^ do góry

PRZESZKODY
Przeszkody nie mogą stanowić zagrożenia dla psa.

POJEDYNCZE I PODWÓJNE

pojedyncze

wysokość
- kategoria L:
55 - 65 cm
- kategoria M:
35 - 45 cm
- kategoria S:
25 - 35 cm
szerokość min 120 cm

Wykonane mogą być z drewna (nie poleca się metalu lub plastyku), miotełek, itp. Górna tyczka bądź deska muszą być łatwo zrzucalne.

podwójne
Dwie przeszkody pojedyncze postawione razem tworzą przeszkodę podwójną. Różnica między tyczkami musi wynosić od 15 do 25 cm. Wyższa tyczka z tyłu.

wysokość
szerokość nie większa niż:
- kategoria L:
55 - 65 cm
55 cm
- kategoria M:
35 - 45 cm
40 cm
- kategoria S:
25 - 35 cm
30 cm

WIADUKT, MOST

wysokość
- kategoria L:
55 - 65 cm
- kategoria M:
35 - 45 cm
- kategoria S:
25 - 35 cm

Szerokość przeszkody min 120 cm, głębokość 20cm. Na dole musi być jedno lub dwa przejścia, góra musi być zrobiona z łatwo zrzucalnych materiałów.

 


 
STÓŁ

wysokość
- kategoria L:
60 cm
- kategoria M i S:
35 cm

Wymiary: min 90 x 90 cm, max 120 x 120 cm

Stół musi być stabilny z anty poślizgowym blatem. Elektryczny czasomierz (sygnał po 5 s.) może być wbudowany w stół, w obudowę 10 cm, biegnącą dookoła stołu.

 
KŁADKA

Wysokość 120 do 135 cm, długość desek 360 do 420 cm, szerokość maksymalnie 30 cm. Na deskach wejściowej i zejściowej muszą być listewki przymocowane na stałe w odległości ok. 25 cm, które ułatwiają wchodzenie i schodzenie. Nie mogą one być jednak umiejscowione 10 cm przed ani za zaznaczeniem strefy. Listewki muszą być szerokie na 2 cm i wysokie na 5 do 10 mm bez ostrych krawędzi. Ostatnie 90 cm wejściowej i zejściowej deski musi być oznakowane innym kolorem (także po bokach) dla zaznaczenia strefy kontaktu.

HUŚTAWKA

Długość deski 365 - 425 cm, szerokość maksymalnie 30 cm. Wysokość środka huśtawki musi być równa 1/6 długości deski. Strefy zaznaczona jak na kładce. Przeszkoda musi być stabilna, a deska nie może być śliska, Listewki są zabronione. Huśtawka musi dotknąć ziemi w ciągu 3 do 4 sekund po położeniu 1 kg na końcu deski.

PALISADA

kategoria
L
kategoria
S i M
wysokość:
190 cm
170 cm
kąt rozwarcia:
90°
otwarty

Szerokość minimalnie 90 cm na górze rozszerzająca się do podstawy do 115 cm.
 
Na rampach muszą być listewki przymocowane na stałe w odległości ok. 25 cm, które ułatwiają wchodzenie i schodzenie. Nie mogą one być jednak umiejscowione 10 cm przed ani za zaznaczeniem strefy. Listewki muszą być szerokie na 2 cm i wysokie na 5 do 10 mm bez ostrych krawędzi. Ostatnie 106 cm na zejściu i wejściu muszą być oznaczone innym kolorem, także na bokach. Wierzchołek nie może stanowić niebezpieczeństwa dla psa, a w razie potrzeby musi być zakryty.

SLALOM

Ilość tyczek 8, 10 lub 12. Tyczki sztywne o średnicy 3 do 5 cm, wysokość od 100 do 200 cm. odległość między tyczkami 50 do 65 cm. Na Mistrzostwach Świata odległość między tyczkami 60 cm.
 

 

 

 

 

TUNEL SZTYWNY

Średnica 60 cm, długość 3 do 6 metrów. Musi pozwalać na swobodne jednorazowe lub kilkurazowe swobodne przejście.

 


 

 

 
TUNEL MIĘKKI

Musi mieć pewną konstrukcję wejściową o długości 90 cm, wysokości 60 cm i szerokości 60 - 65 cm, wyjście z materiału o średnicy 60-65 cm i długości 2,5-3,5 m. Jeśli jego końce są przymocowane kołkami to odległość między nimi nie może wynosić więcej niż 50 cm tak aby pozwalały na swobodne wyjście każdemu psu bez względu na wielkość.
 

KOŁO

wysokość środka koła
- kategoria L:
80 cm
- kategoria M i S:
55 cm

Średnica koła 38 do 60 cm

 

 

 

 

 

SKOK W DAL

Składa się z 2 do 5 elementów

całkowita długość:
- kategoria L:
120 - 150 cm
(4 - 5 elementy)
- kategoria M:
70 - 90 cm
(3 - 4 elementy)
- kategoria S:
40 - 50 cm
(2 elementy)

Elementy ustawiane są od najniższego (15 cm) do najwyższego (28 cm), w narożnikach oznaczone tyczkami 120 cm wysokimi, które nie mogą być zespolone z przesz kodą, a wierzchołek musi być zabezpieczony przeciw zranieniom.

 

^ do góry

START i META

Linie startowe i końcowe umieszczone będą mniej niż 1 metr przed przesz kodą pierwszą i ostatnią, długość linii to szerokość przeszkody + 50 cm na po każdej stronie. Przed startem i za metą musi być minimum 6 metrów wolnej przestrzeni.

PRZEBIEGI

Żaden zawodnik nie może podważać decyzji sędziego, która jest ostateczna.

OGÓLNE

Celem jest przebieg psa bez błędów i w określonym czasie. Standardowy czas jest zawsze określony. Parkur Agility to dokładność nie prędkość.
Jeśli psy ukończą przebieg w tym samym czasie, to decyduje mniejsza ilość błędów. Czas jest wyznacznikiem, gdy ilość błędów jest jednakowa. Jeżeli zdarzy się, że ilość błędów i czas u psów są jednakowe sędzia może powtórzyć przebiegi tych psów.
 
BŁĘDY
Błędem mogą być:
- błędy przy sposobie pokonywania trasy
- niedokończenie przebiegu w standardowym czasie.

1.przekroczenie czasu standardowego - 1 sekunda = 1 pkt. karny

2.błędy ogólne:
- przejście przez przewodnika linii startowej lub końcowej - 5 pkt. - czas zostanie uruchomiony w momencie przekroczenia linii
- dotknięcie psa - 5 pkt. - za każdy dotyk
- dotknięcie przeszkody - 5 pkt. - za każdy dotyk

3.błędy na trasie (za każdy 5 pkt.)
- zrzutki - błędem jest zrzucenie jakiejkolwiek części przeszkody, jeśli spadnie zanim pies pokona następną przeszkodę
- odmowy:
. stanięcie przed przesz kodą bądź na parkurze
. obiegnięcie przeszkody
. przejście skoku w dal
. włożenie głowy lub łapy do tunelu i wycofanie

odmowę należy poprawić, niepowodzenie przy poprawianiu będzie potraktowane jako dyskwalifikacja, to samo dotyczy slalomu, błąd musi być natychmiast poprawiony

- strefy kontaktu - pies musi dotknąć każdej strefy na trasie minimum jedną łapką, brak dotknięcia traktowany jest jako błąd
- dalsze błędy
. zejście lub ominięcie strefy kontaktu będzie potraktowane jako błąd, ale pies kontynuuje bieg

4. błędy na konkretnych przeszkodach

stół
- pies musi zostać na stole przez 5 sekund w jakiejkolwiek pozycji, którą może zmienić, czas zaczyna się liczyć natychmiast po wejściu psa na stół. Jeżeli pies opuści stół przed końcem czasu i znakiem sędziego będzie mu policzone 5 pkt., musi wrócić i czas jest kontynuowany. Nie wrócenie na stół będzie potraktowane jako dyskwalifikacja na kolejnej przeszkodzie. Pies musi wejść na stół, z którejś z 3 stron A, B lub C. Jeśli pies minie stół i wskoczy ze strony D jest to odmowa, ale nie dyskwalifikacja za pokonanie przeszkody w niewłaściwą stronę. Jeżeli pies spadnie ze stołu jest to błąd i może wskoczyć obojętnie z której strony. Jeżeli przejdzie pod stołem jest to odmowa (5 pkt.). Przewodnik, który zrzuci elektryczny czasomierz na stół zostanie zdyskwalifikowany.

kładka
- pies, który zeskoczy z przeszkody zanim wszystkimi czterema łapami dotknie deski zejściowej, będzie miał policzoną odmowę

huśtawka
- zeskoczenie przed punktem środka huśtawki traktowane jest jako odmowa, huśtawka musi dotknąć ziemi zanim pies ją opuści, w innym wypadku jest to błąd (5 pkt.)

palisada
- pies, który zeskoczy z przeszkody zanim wszystkimi czterema łapami dotknie deski zejściowej, będzie miał policzoną odmowę

slalom
- pierwsza tyczka musi być na lewo od psa, druga na prawu itd., każde złe wejście do slalomu będzie policzone jako odmowa, dalsze błędy liczone są jako 1 błąd (5 pkt.) Każdy błąd musi być poprawiony. Przeszkoda musi być dokończona dokładnie, w innym wypadku oznacza dyskwalifikację na następnej przeszkodzie.

skok w dal
- elementy muszą być rozłożone tak aby tworzyły skok o długości od 40 do 150 cm, przejście, przebiegnięcie, skok w poprzek, lub wyskoczenie bokiem to odmowy. Uderzenie w element, przewrócenie go lub noga między elementami traktowane są jako błędy

przeszkoda podwójna
- tak jak pojedyncza

kombinacja złożona z 2 lub 3 pojedynczych
- każda przeszkoda jest rozpatrywana samodzielnie, błąd lub odmowa mogą wystąpić na każdej przeszkodzie kombinacji. W przypadku odmowy, na jednej z przeszkód kombinacji cała kombinacja musi zostać powtórzona, w przeciwnym wypadku nastąpi dyskwalifikacja. Przeszkody mogą być ustawione w linii prostej bądź jako kombinacja

5. Dyskwalifikacje:

 • złe zachowanie do sędziego
 • brutalne obchodzenie się z psem
 • przekroczenie czasu maksymalnego
 • 3 odmowy
 • dotyk (psem) przeszkody, która nie jest w kolejności
 • pominięcie przeszkody
 • pokonanie przeszkody w odwrotnym kierunku
 • przewodnik przejdzie/przebiegnie pod lub przez przeszkodę
 • przewodnik uruchomi czasomierz elektryczny na stole
 • przewodnik trzyma coś w ręku
 • wrócenie psa na start po pokonaniu linii startowej bez decyzji sędziego
 • pies ma obrożę
 • zatrzymanie na trasie bez decyzji sędziego
 • załatwienie się psa na trasie
 • pies bez kontroli

Dyskwalifikacja oznacza, że przewodnik i pies muszą jak najszybciej opuścić parkur.
Dyskwalifikacja musi być jasno i wyraźnie sygnalizowana przez sędziego.
Sędzia musi widzieć cały przebieg toru.

6.Siła wyższa - w przypadku okoliczności niezawinionych przez przewodnika (upadek tyczki, zaplątany miękki tunel itp.) sędzia może zatrzymać przebieg i czas, a po poprawieniu przewodnik startuje z miejsca gdzie został zatrzymany. Wszystkie błędy, które dostał przed zatrzymaniem są ważne.

^ do góry

KWALIFIKACJE/CERTYFIKATY FCI
Na egzaminach agility przyznawane będą następujące oceny:

punkty
ocena
0 do 5,99 pkt
DOSKONAŁA
6 do 15,99 pkt
BARDZO DOBRA
16 do 25,99 pkt
DOBRA
ponad 25,99 pkt
BEZ OCENY

Punkty liczone są za błędy na torze jak i za czas.
FCI AGILITY REGLEMENT będzie przyznany psu, który otrzyma trzy oceny DOSKONAŁE bez błędów, od dwóch różnych sędziów w czasie egzaminów Agility 1.

WYNIKI

Jest taki jaki obecnie przepis o odczytywaniu wyników

ORGANIZOWANIE ZAWODÓW

Klub, który chce zorganizować zawody agility musi posiadać:

 • miejsce na parkur minimum 20 x 40 m.
 • powierzchnia nie może być niebezpieczna dla psów (rozbite szkło, dziury, itp.)
 • uzgodnić sędziego honorowanego przez NKC i FCI
 • zapewnić niezbędną ilość pomocników:
  - zapisywacz błędów pokazywanych przez sędziego (sędzia nie może przestać obserwować psa)
  - 2 osoby do mierzenia czasu (1 oficjalna i 1 sprawdzająca)
  - 2 pomocników do poprawiania przeszkód i prostowania tunelu po każdym przebiegu
  - 1 pomocnik do przyprowadzania i odprowadzania zawodników
  - 6 ludzi do dyspozycji sędziego

MOŻLIWOSĆ STARTU W ZAWODACH

 • Oficjalne próby Agility
  Zgłoszone w FCI, które pozwalają na wydanie Certyfikatu Agility FCI i stanowią eliminacje do Mistrzostw Kraju i Mistrzostw Świata FCI
  - psy mogą być dowolnej rasy, muszą mieć ukończone 18 miesięcy życia, posiadać rodowód uznany przez FCI, a właściciel musi być członkiem krajowej organizacji kynologicznej zrzeszonej w FCI
  - zawodnicy muszą przedłożyć książeczkę pracy lub licencję wydaną przez organizację narodową, gdzie zapisywane są ich wyniki
 • Nieoficjalne próby agility
  - psy wszystkich ras, które ukończyły 18 miesięcy z rodowodem lub bez, zawsze musi być tatuaż

  - właściciel musi być członkiem klubu partnerskiego z narodową organizację FCI
 • Niedopuszczone do zawodów są:
  - suki ciężarne
  - suki w cieczce
  - psy chore lub ranne
 • Warunki uczestnictwa
  - Psy przyjeżdżające bądź jadące do miejsc gdzie może występować wścieklizna muszą mieć potwierdzenie szczepienia psa przeciw wściekliźnie.
  - Przewodnik musi być członkiem klubu, który należy do NCO. Zagraniczni przewodnicy/psy z innych krajów muszą pokazać, że są członkami NCO zrzeszonego w FCI, a w swoim kraju zrobili oficjalne egzaminy
  - Oczekuje się od zawodników kulturalnego zachowania i odpowiedniego ubioru.
  - Brutalne zachowanie do psa wiąże się z natychmiastową dyskwalifikacją, a na przewodnika zostanie nałożona kara.
  - Przewodniczący klubu ma prawo odmówić zgłoszenia.

EGZAMINY, KATEGORIE, KLASY

Można organizować 2 rodzaje prób agility:
1. oficjalne zgłoszone w FCI
2. nieoficjalne
Istnieją 3 kategorie: S (mini), M. (midi), L (maxi)
Uwaga: psy mogą startować w jednej kategorii. Jest wskazane, aby psy startujące w kategoriach S i M. miały wpisany wzrost w książeczkach pracy, potwierdzony przez sędziego zrzeszonego w FCI (eksterieru lub agility) jego podpisem.
1. Oficjalne próby agility zgłoszone w FCI
Są otwarte dla wszystkich psów zarejestrowanych w FCI czego dowodem jest rodowód, które ukończyły 18 miesięcy i poosiadają książeczkę pracy bądź licencję swojego kraju akceptowaną przez NKO.
Istnieją dwie oficjalne klasy:
1. AGILITY - z przeszkodami ze strefą kontaktu i stołem
2. JUMPING - bez przeszkód ze strefami kontaktu i stołu, chyba że jest on liczony jako start wtedy nie stanowi przeszkody.

Klasy te rozdzielone są na 3 stopnie trudności
3. Agility/Jumping 1 - dla psów bez certyfikatu Agility
4. Agility/Jumping 2 - dla psów, które uzyskały już certyfikat Agility
5. Agility/Jumping 3 - dla psów, które zajęły 3 razy jedno z 3 pierwszych miejsc w egzaminach Agility 2. Zmiana jest możliwa w zależności od postanowień NKO
Przy ustawianiu toru sędzia podle swego uważania dysponuje przeszkodami zaakceptowanymi przez FCI

UWAGA!
6. dla Agility 1 maksymalnie 3 przeszkody ze strefą kontaktu
7. dla Agility 2 i Agility 3maksymalnie 4 przeszkody ze strefą kontaktu (według uznania sędziego)
8. slalom i kombinacje skokowe mogą być pokonywane jednokrotnie w trakcie egzaminów
9. przeszkoda ze strefą kontaktu nie może być jako pierwsza ani jako ostatnia
10. koło i skok w dal muszą mieć zawsze nabieg w linii prostej z poprzedniej przeszkody

Różnice między A1, A2 i A3:
11. długość toru
12. prędkość brana przy obliczaniu czasu standardowego

Dotyczy to wszystkich kategorii - S, M., L - wynika to z tego, że przeszkody muszą spełniać warunki definiowane dla psów małych i średnich.
Wyniki wpisywane będą do książeczek pracy bądź licencji i umożliwią starty w mistrzostwach narodowych i mistrzostwach świata po spełnieniu pozostałych warunków NKO.
1. Próby nieoficjalne
Są pozostawiane inicjatywie poszczególnych krajów ale powinny być w nich zachowane wszelkie prawidła Agility a tym samym nie powinny stanowić niebezpieczeństwa ani dla przewodników ani dla psów. Przy zapoznaniu się z torem sędzia powinien zapoznać z wszystkimi regułami zależnie od klas.
 

^ do góry

MISTRZOSTWA ŚWIATA FCI W AGILITY
 
ORGANIZACJA
 
Organizowane sš raz do roku i przyznawany jest tytuł Mistrza Świata Agility.
Każde NKO, które chciałoby organizować MS musi złożyć podanie na 5 lat do przodu. Musi to być złożone do komisji Agility FCI.

Podanie musi zawierać:

 • nazwę NKO
 • miasto gdzie MS miały by się odbywać
 • nazwisko i adres osoby oficjalnie za MS odpowiedzialnej.

Podpis zarówno odpowiedzialnego za miejsce Mistrzostw jak i podpis odpowiedzialnego za organizację, który musi zaplanować "Specyfikację dla Mistrzostw Świata Agility" z tym powiązaną.
MS to impreza, której celem jest spotkanie najlepszych zawodników ze wszystkich krajów FCI. Przedstawiciele tych krajów muszą zachować prestiż imprezy.
Przedstawiciel kraju organizującego jest odpowiedzialny za przebieg całej imprezy. Jest również odpowiedzialny za przyjazd wszystkich zawodników i gości.
Utrzymaniu dobrego nastroju na MS ma służyć wybór odpowiedniego komentatora.
Media maja być powiadomione, tak aby rozreklamowały MS, co ma na celu ściągnięcie jak największej ilości oglądających i propagowanie Agility i psów z rodowodami.
Przedstawiciel NKO jest odpowiedzialny przed FCI za organizację i za przebieg imprezy.
Minimum 6 miesięcy przed imprezą przedstawiciel NKO musi wezwać ostatnie NCO do uczestnictwa
NKO ma wiedzieć kiedy jest koniec terminu przyjmowania zgłoszeń, jaka jest maksymalna ilość zawodników, a potwierdzenia powinny być tak sformułowane aby odpowiadający za drużyny wiedzieli iż maja im zapewnić odpowiednie jednakowe stroje.
Komisja FCI do spraw agility ustanawia swojego przedstawiciela, którego zadaniem jest sprawdzenie czy "Specyfikacja" na MS dotrzymuje warunków NCO, a regulamin agility jest starannie przestrzegany.
Przedstawiciel NKO musi również zaprezentować przedstawicielowi program zawodów.
 
TESTY
Testy będą przebiegać według zasad i wytycznych FCI. Odbywać się będą na ringu o rozmiarach 30 x 40 m. Sędziować będzie dwóch sędziów ( jeden z kraju organizującego)
Parkur składać się będzie z zatwierdzonych przeszkód.
MS agility składają się z
1. dwóch testów indywidualnych
- 1 parkur agility z przeszkodami strefowymi, jeżeli użyty będzie stół musi być zaopatrzony w elektroniczny stoper
- 1 parkur jumping bez przeszkód strefowych i stołu, jeżeli miałby być użyty to tylko jako start
Wyniki obydwu przebiegów złożą się na wynik decydujący o przyznaniu tytułu Mistrz Świata Agility. W przypadku remisu (dotyczy pierwszego miejsca) będzie zorganizowany trzeci przebieg
2. dwóch testów drużynowych
- 1 parkur agility z przeszkodami strefowymi, jeżeli użyty będzie stół musi być zaopatrzony w elektroniczny stoper
- 1 parkur jumping bez przeszkód strefowych i stołu, jeżeli miałby być użyty to tylko jako start
Każde państwo może wystawić jedną drużynę, składającą się z 3 psów w każdej kategorii (pies może być zgłoszony tylko do jednej drużyny)
Wyniki z obu przebiegów wszystkich 3 psów złożą się na wynik decydujący o przyznaniu tytułu Mistrz Świata Agility.

PIES PRÓBNY
Przed rozpoczęciem przebiegów dla sprawdzenia toru i czasu startuje pies próbny (który nie może startować na zawodach) w każdej kategorii.
 
ZGŁOSZENIA
Na mistrzostwa świata każde NKO zatwierdzone przez FCI może zgłosić:
- 9 psów indywidualnie - łącznie w kategoriach L. M.,S
- 1 drużynę złożoną z 3 psów w każdej kategorii (L, M.,S)

Uwaga:
Obrońca tytułu MS startuje automatycznie w obronie tytułu. Jest to pies nadplanowy z nominowanych z danego państwa.

Kwalifikacje psa na reprezentanta
Pies musi posiadać rodowód i zdobyć ocenę doskonałą lub co najmniej bardzo dobrą w oficjalnych próbach agility 2 lub 3.
NKO może ustalić kryteria dodatkowe.
NKO wysyła zgłoszenia dokładnie wypełnione i podpisane przez osobę odpowiedzialną przed terminem zamknięcia przyjmowania zgłoszeń. Wybierany jest kapitan drużyny, który jest za nią odpowiedzialny przed organizatorami.

Kontrola weterynaryjna
Każdy pies musi zostać poddany kontroli weterynaryjnej przed startem w zawodach. Kontrolowane będzie szczepienie przeciw wściekliźnie. Psy pochodzące z terenów, na których może wystąpić wścieklizna muszą mieć urzędowe świadectwo zdrowia.
Suki ciężarne i psy z widocznymi oznakami choroby lub ranne nie mogą startować. Suki w cieczce mogą startować, ale pod warunkiem, że cały czas będę odseparowane od reszty zawodników i wystartują jako ostatnie.

^ do góry

Regulamin pobrany z www.agilitydeluks.republika.pl

 
« powrót
     
60-415 Poznań
ul. Czarnohorska 8
tel. 601 56 32 13
e-mail: nawoli@nawoli.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio