Wychowanie przyjaciela
Szkolenie pracownika
Psychoterapia
Psi sport
Obedience
IPO
Agility
PT
System pracy
FAQ
Klub "Na Woli"
Galeria
Linki
Dystrybucja karmy Josera
JOSERA

Freesbee dog lub Disc dog - dyscyplina, w której psy i ich rzucający dyskami właściciele współzawodniczą w konkurencjach takich, jak rzut i łapanie freesbee na odległość, czy we freestylowym układzie choreograficznym. (regulamin)

Flyball - drużynowy psi sport. Startujące dwie drużyny pokonują równoległe rzędy przeszkód, na końcu, których znajdują się urządzenia, które po naciśnięciu przez psa wyrzucają piłkę tenisową. Pies łapie ją i wraca na linię start/meta. (regulamin)

 

Dog frisbee.

Regulamin konkurencji mini-distance wg US Disc Dog Judging Criteria for Toss and Fetch

1. Pole startowe powinno być prostokątem o wymiarach szerokość 40 jardów i minimalnej długości 70 jardów.

2. Drużyny mogą startować z dowolnego, wybranego przez siebie końca pola.

3. Widzowie nie mogą wchodzić na pole startowe.

4. Tylko jeden przewodnik i jego pies może startować na polu w danym czasie.

5. Rzucający jest zobowiązany do używania tylko jednego dysku.

6. Jedynymi rodzajami dysków dozwolonych do użytku podczas zawodów USDDN są: Wham-O Fastback Frisbee disc (Premium Weight, Flex, and Super Flex models), the Hyperflite K10 (Competition Standard, FrostBite, and SoftFlite models), or the HERO (Type-235 model). Jakkolwiek dla psów o wzroście 15 cali lub mniej można używać każdego bezpiecznego latającego dysku.

7. Rozgrywki są 90 sekundowe.

8. Przewodnik i pies muszą znajdować się poza linia startową zanim odliczanie czasu będzie mogło się rozpocząć.

9. Po uzyskaniu pozwolenia do startu od Sędziego Liniowego, odliczanie czasu rozpocznie się, gdy pies przekroczy linię startową.

10. Tylko udane złapania dysku przez psa, zanim dysk dotknie ziemi, będą liczone.

11. Aby uzyskać punkty, pies musi złapać dysk gdy przynajmniej jedna jego łapa znajduje się w wyznaczonym polu startowym.

12. Pies, który wykona chwyt w powietrzu z wszystkimi czterema łapami oderwanymi od podłoża i wykona wyraźne lądowanie, uzyskuje dodatkowe pół punktu.

13. Możliwości uzyskania punktów są przedstawione w poniższej tabeli:

Jardy (odległość)
Chwyt na ziemi (punkty)
Chwyt w powietrzu (punkty)
Więcej niż 10
1
1,5
Więcej niż 20
2
2,5
Więcej niż 30
3
3,5
Więcej niż 40
4
4,5

14. Podczas 90-sekundowego limitu czasu przewodnik może wykonać tak dużo rzutów jak jest to możliwe, ale tylko "pięć najlepszych" punktowanych rzutów jest liczonych do ogólnego wyniku danej drużyny. Kiedy drużynie uda się wykonać pięć punktowanych rzutów, przewodnik może kontynuować rzuty w celu zwiększenia ogólnego wyniku drużyny w danej rundzie.

15. Każdy rzut wykonany przez przewodnika musi być wykonany zza linii startowej. Jeśli w czasie jakiejkolwiek fazy wyrzutu, zanim dysk opuści dłoń przewodnika, jakakolwiek część stopy przewodnika znajduje się za, na lub dotyka linii startowej, rzut ten będzie sygnalizowany jako rzut spalony przez Sędziego Liniowego i rzut ten nie będzie liczony do punktacji.

16. Wszystkie rzuty, które opuszczą dłoń przewodnika zanim upłynie wyznaczony czas, mogą liczyc się do ogólnego wyniku drużyny, pomimo tego, że konkretny chwyt może być wykonany po upłynięciu wyznaczonego czasu.

17. Pomimo, że jest to konkurencja jednodyskowa, drużyna, w której pies ma tendencję do niszczenia dysków, może przynieść ze sobą dodatkowy dysk na linię startową. W którymkolwiek momencie podczas 90 sekundowej rundy przewodnik może poinformować Sędziego Liniowego, że zamierza wymienić dysk dla pewności, że przewodnik nie będzie używał dysku, który ma pęknięte boki lub dno lub inne zniszczenia, które znacznie mogą osłabić lot dysku lub dysk potencjalnie może skaleczyć psa. Aby skorzystać z tej możliwości przewodnik musi oddać dysk, którego używał, do Sędziego Liniowego zanim weźmie dysk zamienny. Czas nie jest zatrzymywany podczas tej zamiany. Przewodnik ma całkowitą wolę nad decyzją czy i kiedy wymiana danego dysku będzie miała miejsce.

18. Jeśli w czasie wyznaczonego czasu pies załatwi swoją potrzebę fizjologiczną na lub poza polem startowym, czas zostanie niezwłocznie zatrzymany i nie będzie kontynuowany. Przewodnik musi natychmiast sprzątnąć zabrudzoną powierzchnię pola. Drużyna nie zostanie zdyskwalifikowana, ale dodatkowo, by utraciła pozostały czas, od uzyskanego wyniku zostaną odjęte punkty w liczbie równej wykonanych rzutów zanim zatrzymano czas. Jakkolwiek wynik uzyskany w ten sposób nie może być niższy niż zero.

19. Jeżeli podczas zawodów wynikną zakłócenia, które są poza kontrolą zawodnika (ale nie przerwy spowodowane potrzebami fizjologicznymi), czas będzie zatrzymywany tak szybko, jak jest to możliwe na wskazanie od któregokolwiek z sędziów zawodów. Zakłócenie będzie rozwiązywane (pole oczyszczane, spowodowanie rozproszenia zostanie od razu ukarane) i zawodnik ma możliwość kontynuowania rundy. Czas zostanie niezwłocznie uruchomiony w miejscu, gdzie został zatrzymany, a pies może startować z dowolnego miejsca na polu. Dodatkowo, zawodnik może mieć możliwość rozpoczęcia rundy od nowa, ale tylko za poparciem większości Sędziów, w celu uniknięcia zakłóceń, które w opinii sędziów były spowodowane umyślnie przez kogoś chcącego umożliwić zawodnikowi rozpoczęcie rundy od nowa. Jeśli zakłócenia wystąpiły w pierwszej połowie rundy, zawodnik może wybrać rozpoczęcie nowej rundy od razu. Jeżeli zakłócenia wystąpiły w drugiej połowie rundy, zawodnik może wybrać przesunięcie na koniec listy startowej i rozpoczęcie rundy od nowa, kiedy pies wypocznie. Czas będzie zatrzymywany dla wszystkich nieprzewidzianych rozproszeń lub zakłóceń, które wystąpią na polu startowym i mogą bezpośrednio lub pośrednio zagrozić psu urazem lub utrudnią drużynie możliwość sprawiedliwego startu. Decyzję o zatrzymaniu rundy danej drużyny będzie podejmowana dobrowolnie przez przedstawicieli US Disc Dog na zawodach.

20. Jeden lub więcej Sędziów Punktowych będzie naliczać punkty zebrane za każdy rzut i ogólną punktację zdobytą przez każdą drużynę. Sędziowie Punktowi mają pełną wolę do naliczenia punktów, a ich decyzje nie będą przedmiotem rewizji lub sprzeciwu.

^ do góry

THE QUADRUPEDR

QUADRUPEDR to konkurencja polegająca na łapaniu psiego dysku FrisbeeR na długim dystansie. Podstawową rozgrywką jest tzw. Starcie i w oparciu o Starcia opracowuje się scenariusz zawodów. W standardowym Starciu The QUADRUPEDR uczestniczą 4 drużyny (człowiek - pies), w ramach Starcia odbywają się 3 Rundy Eliminacyjne. Wynikiem każdego Starcia jest klasyfikacja określona przez rezultat kolejnych rund eliminacyjnych. Każda drużyna otrzymuje do rzucania FrisbeeR w innym kolorze i tym właśnie kolorem dla rozróżnienia oznaczane są na boisku wszystkie poprawne rzuty/chwyty danej drużyny. W poniższych rysunkach oznaczono linię rzutu i przykładowe oznaczenia rzutów chwyconych przez psa.

W ramach Pierwszej Rundy każda drużyna wykonuje trzy rzuty, a pod koniec Rundy eliminowana jest ta drużyna, której talerzyk znajdował się najbliżej linii rzutu. Wyeliminowana w Pierwszej Rundzie drużyna zostaje sklasyfikowana w Starciu na 4. miejscu. Na rysunku obok jest to drużyna rzucająca talerzem zielonym.

 

W Drugiej Rundzie wszystkie trzy drużyny wykonują swoje rzuty i ponownie odpada drużyna z najkrótszym rzutem/chwytem - w naszym przykładzie jest to drużyna rzucająca talerzykiem żółtym. Wyeliminowana drużyna zostaje sklasyfikowana w Starciu na 3. miejscu.


 

W Rundzie Finałowej Starcia pozostałe dwie drużyny na zmianę wykonują swoje 3 rzuty. Po zakończeniu Rundy Finałowej drużyna o najdłuższym rzucie/chwycie (tutaj rzucająca talerzykiem pomarańczowym) zostaje sklasyfikowana na 1. miejscu, a drużyna o krótszym chwycie (tutaj rzucająca talerzykiem czerwonym) na miejscu 2. w Starciu.

 

Definicje

Frisbee - Wybrane wyposażenie, talerz dla psów FrisbeeR produkcji Wham-O 108g.
Runda - 3 rzuty dla każdej z drużyn biorących udział.
Starcie - 3 regulaminowe rundy dla drużyn biorących udział.
Finał - Ostatnia rozgrywka z 4 drużynami, które kwalifikują się do rywalizacji o 1, 2, 3 i 4
miejsce w zawodach.
Rzut/Chwyt - Udany rzut po którym następuje udany chwyt zanim Frisbee dotknie ziemi.

^ do góry

Zasady

1. Osoby rzucające muszą zaakceptować/przyjąć wszelką odpowiedzialność za swoje dobre samopoczucie, zdrowie, bezpieczeństwo jak również za to, że w konkurencji The QUADRUPEDR używany/obecny jest pies. Udział w zawodach jest na własną odpowiedzialność.

2. Oficjalnie zezwala się na użycie w konkurencji jedynie dostarczonego FrisbeeR Disc (Fastback). Każda drużyna otrzyma na czas zawodów całkowicie nowe Frisbee i musi używać jedynie tych otrzymanych podczas całkowitego czasu trwania konkurencji.

3. Podczas całych zawodów jeden pies przypada na jedna osobę rzucającą. Organizator może dopuścić dwie drużyny z tym samym psem a różnymi przewodnikami lub dwie drużyny z tym samym przewodnikiem a różnymi psami.

4. Miejsce rozgrywki, kolejność rzutów zostanie ustalona w każdej rozgrywce przez wykonanie przez wszystkie osoby rzucające jednego rzutu bez udziału psa. Osoba, która wykona najdalsze rzuty będzie rzucała później lub na końcu rozgrywki. Osoby, które wykonają krótsze rzuty startują jako pierwsze lub na początku.

5. Wszystkie drużyny muszą mieć swoje psy na smyczy podczas zawodów z wyjątkiem czasu trwania samej konkurencji.

6. Podczas zawodów na boisku mogą przebywać jedynie drużyny biorące udział w zawodach oraz organizatorzy imprezy.

7. Po wywołaniu drużyna przemieści się do obszaru oddawania rzutów.

8. Drużyny mogą wykonać jeden rzut próbny przed rozpoczęciem właściwej konkurencji (dotyczy jedynie pierwszej rundy).

9. Jeżeli stopa osoby rzucającej będzie dotykała linii rzutu dany rzut nie będzie się liczył i przepadnie. Po wykonaniu samego rzutu dana osoba będzie już mogła przekroczyć linię rzutu.

10. Jeżeli pies którejś z drużyn będzie biegał bez smyczy po terenie zawodów poza swoją kolejką może to oznaczać dyskwalifikację z zawodów.

11. Podczas każdej z Rund eliminacyjnych każda z drużyn wykonuje trzy rzuty, a najdłuższy rzut/chwyt drużyny jest zaznaczany. Jedynie trzy drużyny z najdłuższymi rzutami/chwytami zakwalifikują się z pierwszej Rundy do drugiej. Jedynie dwie najlepsze drużyny zakwalifikują się do 3, finałowej Rundy Starcia. Drużyna, która wykona najdłuższy rzut/chwyt w Starciu będzie miała wybór między rzucaniem jako pierwsza lub druga w rundzie finałowej. W przypadku gdy coś przeszkodzi psu w możliwości wykonania poprawnego chwytu, do organizatorów zawodów należy decyzja czy może zostać przyznany ponowny rzut.

12. Psy mogą przekroczyć linię rzutu przed wykonaniem samego rzutu, muszą jednak wtedy kontynuować bieg wzdłuż w kierunku rzutu do momentu gdy rzut zostanie wykonany. Jeżeli pies się zatrzyma, zawróci w kierunku osoby rzucającej przed wykonaniem rzutu, rzut będzie uznany za stracony.

13. Frisbee można prawidłowo złapać zanim nie dotknie ziemi. Oznacza to, że jeżeli pies odbije Frisbee i następnie złapie zanim dotknie ono ziemi, rzut/chwyt zostaje zaliczony z oznaczeniem miejsca chwytu. Jednakże rzuty z odbiciem nie będą się liczyły w tabeli rekordów The QUADRUPEDR. Pomiary długości rzutów będą wykonywane od linii rzutu do przedniej krawędzi Frisbee w chwili gdy pies dotknie ziemi.

14. W kwestiach spornych pomiędzy drużynami o przejście do kolejnych rund, finałów czy wygrania rozgrywki zostanie zarządzona przerwa. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, odbędzie się rzut monetą. Wygrany będzie mógł wybrać czy chce rzucać jako pierwszy czy drugi. Drużyny otrzymają każda po jednym rzucie, najdłuższy chwyt wygrywa kwestię przejścia do kolejnej rundy. Jeżeli nie zostaną wykonane żadne chwyty, rzuty będą kontynuowane na zmianę do momentu gdy jedna z drużyn zaliczy dłuższy rzut/chwyt od drużyny przeciwnej.

15. Organizator przedstawia przed zawodami ich planowany scenariusz oparty o Starcia. Jeśli zajdą zewnętrzne okoliczności (ograniczenie czasowe, nadchodzące ciemności itp.) scenariusz może zostać zmodyfikowany dla szybszego określenia klasyfikacji końcowej.

16. Rozgrywki odbywają się osobno w konkurencji kobiet i mężczyzn

17. Wszelkie zachowania uznawane powszechnie jako nieodpowiednie, brak sportowej rywalizacji, nieodpowiednie zachowanie, nieprzyzwoite słownictwo, lub głośne uwagi w kierunku organizatorów imprezy mogą skutkować dyskwalifikacją z zawodów. The QUADRUPEDR nie będzie traktował żadnej drużyny z brakiem szacunku i przyzwoitości zachowania. Oczekujemy tego samego w amian.

18. Właściciel będzie zobowiązany sprzątać odchody po swoim psie.

19. Do chwili startu The QUADRUPEDR zachowuje prawo do zmiany lub dostosowania pożądanych i potrzebnych zasad dotyczących zawodów.

Pobrane z: www.frisbee.net.pl

^ do góry

 

Regulamin zawodów Flyball - Zasady ogólne

SĘDZIOWANIE

 • W przypadku biegu dwóch drużyn, pracuje minimum pięciu sędziów. Dwaj sędziowie stoją na liniach startowych obu drużyn (s. liniowi), dwaj stoją przy pudełku (wyrzutniku piłek) (s. skrzynkowi) w taki sposób, aby nie przeszkadzać psom, a piąty sędzia daje sygnał do startu i jest sędzią głównym.
 • Przed rozpoczęciem zawodów sędzia główny dokonuje inspekcji ringu i przeglądu torów biegów. Powinny one spełniać wymogi regulaminowe: linia startu mety powinna być zaznaczona w sposób widoczny i trwały. Sędzia mierzy usytuowanie linii startu-mety, rozmieszczenie przeszkód, ustawienie skrzynek flyball, usytuowanie rozbiegu i barierek zabezpieczających. Dopuszczalna jest różnica wysokości przeszkód do 0,5 cm. Zespół sędziów dokonuje inspekcji i przebiegu każdej skrzynki flyball. Jeżeli skrzynka nie spełnia wymagań regulaminowych może nie być dopuszczona do użycia w biegach.
 • Sędziowie tzw. "pudełkowi" i liniowi stoją podczas biegu w jednym miejscu w taki sposób aby nie rozpraszać psów. Głównym zadaniem sędziów pudełkowych i liniowych jest obserwacja i notowanie ewentualnych przewinień biegnącego psa.
 • Sędzia główny ustawiony jest pomiędzy dwoma torami biegu i daje sygnał do rozpoczęcia, zakończenia lub przerwania biegu. Podczas biegu sędzia główny obserwuje bieg psów oraz zachowanie przewodników psów i innych członków drużyn, aby nie doszło do złamania regulaminu. Ostatecznie sędzia główny powinien pomagać sędziom liniowym w określeniu zwycięzcy wyścigu w przypadkach spornych oraz konsultować decyzje o powtórkach i dyskwalifikacjach. W razie konieczności sędzia główny może przesunąć sędziów liniowych i skrzynkowych tak, aby nie przeszkadzali w biegach psów. W trakcie całych zawodów sędzia główny powinien stosować jednosekundową przerwę pomiędzy sygnałami "gotów" i "start"
 • Wszyscy sędziowie winni być bezstronni, posiadać odpowiednie doświadczenie, znać zasady i przepisy regulaminu.
 • Sędziowie za pomocą chorągiewek wskazują, który pies musi powtórzyć bieg. Odpowiedzialność za ponowne wystartowanie psa spoczywa na przewodniku psa. Jeśli konieczne jest przerwanie biegu, sędzia główny używa gwizdka.

MIERZENIE PSA

 • Przed zawodami sędzia główny mierzy psa zgłoszonego do skoków poniżej 16 cali (40,64 cm). Każdy protest dotyczący wysokości skoków psa musi być zgłoszony po zakończeniu biegu. Pomiary wysokości musza być zapisane i podpisane przez głównego sędziego. Pomiary powinny być dokonywane na oczach publiczności. Tylko jeden przewodnik psa może się znajdować w miejscu gdzie dokonuje się pomiarów. Obszar mierzenia wyznacza sędzia główny. Nie tolerowana jest agresja podczas mierzenia psa psy agresywne zostaną odsunięte od zawodów. Psy określone przez sędziego jako nie pozwalające na zmierzenie będą skakać przez 16-to calowe (40,64 cm) płotki. Pies mierzony jest od podłoża do szczytu kłębu - zasady mierzenia psa jak w wystawach psów, zgodnie z Regulaminem Związku Kynologicznego w Polsce.
 • Wysokość skoków jest ustalona na poziomie o 10 cm niżej od wysokości kłębu najniższego psa w drużynie, ale nie mniej niż 20 cm. Maksymalna wysokość skoków to 40cm. Wysokość skoków jest dostosowana do korygowania o 5 centymetrów (tzn 20, 25, 30, 35 cm). Sędzia główny może przerwać bieg w chwili jego zakłócenia, zmiany trasy biegu, agresji ze strony psa i przyznać zwycięstwo drużynie przeciwnej.

Sędziowie liniowi:

 • Rejestrują, które psy biorą udział w każdym biegu, przy pomocy blankietów zgłoszeniowych i pojedynkowych.
 • Zatrzymują bieg z powodu falstartu lub w przypadku konieczności powtórzenia startu
 • Dają znak, za pomocą chorągiewki, który pies musi powtórzyć bieg ( zbyt wczesny pierwszy start, ominięcie skoku, przekroczenie linii startu/mety bez piłki, wejście właściciela na linię startu/mety lub w przypadku jakiegokolwiek innego złamania zasad regulaminu, w którym pies musi powtórzyć bieg: sędzia liniowy sygnalizuje powtórkę przez podniesienie żółtej flagi - w tym przypadku pies powtarza bieg po ostatnim w drużynie. W przypadku dyskwalifikacji sędzia unosi czerwoną flagę. Bieg przerywa tylko drużyna zdyskwalifikowana - drużyna przeciwna kontynuuje bieg.

Ustalenie zwycięzcy biegu:

 • w przypadku zastosowania elektronicznego pomiaru czasu, o zwycięzcy biegu decyduje czas uzyskany w danym biegu. W sytuacji, gdy czasy biegów są równe lub różnią się maksymalnie do trzech setnych sekundy (0,02) - sędzia główny może ogłosić remis
 • W przypadku ręcznego pomiaru czasu decyzja zespołu sędziowskiego p przyznanie zwycięstwa powinna być jednomyślna i opierać się na ocenie wzrokowej linii mety, nie w oparciu o wskazania stoperów (czasomierzy). W przypadku niezgodności sędziów co do zwycięzcy biegu, bieg należy powtórzyć. Sędziowie nie muszą być obecni przy rozgrzewce

DRUŻYNY I FORMULARZE CZASOWE

 • Każda drużyna składa się z minimum czterech psów i czterech przewodników i maksymalnie z 6 psów, 6 przewodników i dodatkowo ładowacza skrzynki. W skład drużyny mogą również wchodzić - jeżeli tak uzna zespół jeden lub dwóch pomocników zbierających upuszczone piłki, poprawiających przewrócone przeszkody i w inny sposób asystujących drużynie, jednak pod warunkiem, że nie będą oni stanowić przeszkody dla sędziów, czy dla drużyny przeciwnej i nie będą prowokować psów do złamania zasad regulaminu.
 • W każdym biegu drużyna wystawia cztery psy, z maksymalnie dwoma psami rezerwowymi stojącymi w pobliżu toru. W szczególnych przypadkach w drużynie mogą startować 3 psy, pies zgłoszony w formularzu startowym do dwóch biegów, biegł będzie dwa razy, jako pierwszy i ostatni. Psy rezerwowe mogą być wprowadzeni do biegu w chwili kontuzji lub zranienia innego psa. Zmiany mogą być dokonywane tylko po zakończeniu każdego biegu. Wszystkie psy, łącznie ze zmiennikami, muszą być wcześniej zgłoszone do zawodów. Po rozpoczęciu zawodów nie można już wprowadzać do drużyny żadnych nowych psów.
 • Formularz zawiera nazwę drużyny, dane kapitana drużyny, dane przewodników psów, i ładowacza, dane adresowe, imiona psów i ich rasę, wysokość przeszkód.
 • W przypadku wielokrotnych zgłoszeń przez ten sam klub, niemożliwe jest przechodzenie psów z jednej drużyny do drugiej po rozpoczęciu zawodów.

^ do góry

SKRZYNKI FLYBALL

Każdy zespół powinien dostarczyć skrzynkę flyball. Wszystkie skrzynki powinny posiadać mechaniczny (nie elektroniczny) mechanizm uwalniający. Skrzynki mogą być pomalowane lub udekorowane w dowolny sposób. Uwolniona piłka powinna przelecieć bez przeszkód w kierunku startu-mety nie mniej niż 60 cm od miejsca z którego została uwolniona. Wymiary skrzynki nie mogą przekraczać maksymalnych wartości: szerokość 60 cm, wysokość 50 cm od podstawy, głębokość 75 cm. Maksymalny wymiar głębokości dotyczy tylko wyrzutni i nie obejmuje platformy jakiej używa ładowacz, aby utrzymać skrzynkę w miejscu.

PIŁKI

Każda drużyna powinna dostarczyć znormalizowane, całe, niezniszczone piłki tenisowe (kolor obojętny). Można też używać piłek do squasha lub innych, wcześniej zaakceptowanych. Muszą one być podobne do piłek tenisowych tzn. podobnych wymiarów, muszą się odbijać i toczyć

NAWIERZCHNIA

Organizator zapewnia antypoślizgową nawierzchnię miejsca startu, toru biegu i miejsca stawienia skrzynki flyball.

BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE

Organizator zapewnia barierki (min 60 cm wysokości) umiejscowione na końcu toru w okolicy skrzynki i usytuowane tak, aby uniemożliwiały zbyt dalekie toczenie się upuszczonych piłek i jednocześnie zapewniały dobrą widoczność sędziom i widzom. Barierki mogą być również ustawione pomiędzy sąsiednimi skrzynkami i torami.

PRZESZKODY

Organizator zapewnia dwa zestawy identycznych przeszkód na czas trwania turnieju. Każda przeszkoda składa się z dwóch pionowych słupków umieszczonych po bokach i poziomej barierki pomiędzy nimi. Barierki są pomalowane na biało, słupki na kolor dowolny. Cała przeszkoda powinna mieć wewnętrzną szerokość 60 cm, a słupki maks. do 90 cm wysokości, jednak nie mniej niż 60 cm. Dozwolone jest umieszczenie logo lub liter na barierkach, lecz muszą one posiadać pięciocentymetrowy biały margines do krawędzi zewnętrznej, wokół wszystkich czterech boków.

USTAWIENIA RINGU

Odległość od linii startu do pierwszej przeszkody wynosi 183 cm, odległość między przeszkodami wynosi 305 cm, razem 4 przeszkody i 457 cm od ostatniej przeszkody do skrzynki flyball. Wzajemna odległość obu torów powinna się zawierać pomiędzy 3m a 7 m. Minimalny obszar dla lokalizacji dwóch torów to 9m x 27m. Biegi będą się odbywać na dwóch równoległych torach ustawionych nie dalej niż 3,5 m od linii centralnej. Każdy tor biegów powinien mieć wolny obszar minimum 8 m przed linią startu-mety i nie mniej niż 2 m od przedniego brzegu skrzynki do końcowej granicy ringu.

PUNKTUALNOŚĆ

Jeśli zespół spóźni się na start więcej niż 5 minut, podczas gdy inne zespoły są gotowe, sędzia główny może ukarać zespół przegrana w danym biegu. Zespoły, które wygrają w związku z nałożoną karą muszą odbyć wymagana ilość biegów.

ROZGRZEWKA

Organizator wyznacza czas na rozgrzewkę. W trakcie trwania zawodów ćwiczenia czy treningi są niedozwolone, z wyłączeniem biegów rozgrzewkowych przed zawodami. Przygotowania można prowadzić poza ringiem w sposób nie przeszkadzający innym uczestnikom zawodów. Trening przeprowadzany w trakcie zawodów będzie skutkował przegrana w następnym biegu.

ZASADY BIEGÓW

Zabrania się stosowania elektronicznych obroży na terenie odbywania zawodów. Dopuszczalne są jedynie obroże niemetalowe.

^ do góry

Regulamin pobrany z www.agilitydeluks.republika.pl

 
« powrót
     
60-415 Poznań
ul. Czarnohorska 8
tel. 601 56 32 13
e-mail: nawoli@nawoli.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio