Wychowanie przyjaciela
Szkolenie pracownika
Psychoterapia
Psi sport
Obedience
IPO
Agility
Inne
System pracy
FAQ
Klub "Na Woli"
Galeria
Linki
Dystrybucja karmy Josera
JOSERA

PT - egzamin ten ma na celu ocenę posłuszeństwa psa - jego podporządkowania się opiekunowi, a także przeprowadzenie próby zachowania się psa. Jest niezbędny do przystąpienia do egzaminu psa użytkowego (służbowego).

EGZAMINY PSÓW TOWARZYSZĄCYCH (skrót)

WYKAZ ĆWICZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD REGULAMINÓW PSA TOWARZYSZĄCEGO, PSA TOWARZYSZĄCO-TROPIĄCEGO I i II STOPNIA
ORAZ ZAWODÓW PSÓW TOWARZYSZĄCYCH

1. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU PSA TOWARZYSZĄCEGO "PT"

Wykaz ćwiczeń
Maksymalna ilość pkt
1. Chodzenie przy nodze przewodnika na smyczy
20
2. Chodzenie przy nodze przewodnika bez smyczy (luzem)
40
3. Pozostawanie w poz. "siad" i przywołanie "do mnie", i "do nogi"
20
4. Aportowanie własnego przedmiotu
30
5. "Siad" w marszu
15
6. "Waruj" w marszu z przywołaniem
15
7. Bieganie psa na komendę i przywołanie do nogi na rozkaz
30
8. Badanie uzębienia psa
10
9. Pozostawanie w pozycji "siad"
10
10. Pozostawanie w pozycji "waruj"
10
OGÓŁEM punktów:
200

Punktacja
Ocena doskonała
192 - 200
Ocena bardzo dobra
180 - 191
Ocena dobra
160 - 179
Ocena dostateczna
140 - 159
Ocena niedostateczna
0 - 139


2. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU
PSA TOWARZYSZĄCO-TROPIĄCEGO I - STOPNIA "PTT-I"

Ćwiczenia, próby
Maksymalna ilość pkt
A. PRACA WĘCHOWA
1. Ślad własny 20 min, dług. 450 kroków, 2 załamania, 3 przedmioty
75
2. Rozpoznawanie przedmiotów o woni własnej, spośród obcych
15
3. Szukanie i aportowanie zguby własnej
10
Razem konkurencja A
100
B. POSŁUSZEŃSTWO
1. Chodzenie przy nodze bez smyczy
20
2. Aportowanie
20
3. Siad w marszu
20
4. Waruj w marszu z przywołaniem "do mnie"
20
5. Zostawanie bez przewodnika w pozycji "waruj" 5 min.
20
Razem konkurencja B
100
OGÓŁEM punktów w konkurencjach AB:
200

Punktacja
Ocena doskonała
192 - 200
Ocena bardzo dobra
180 - 191
Ocena dobra
160 - 179
Ocena dostateczna
140 - 159
Ocena niedostateczna
0 - 139

UWAGA! Do zdania egzaminu pies musi uzyskać minimum 70 pkt. w każdej z konkurencji - A i B.

^ do góry

3. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU
PSA TOWARZYSZĄCO-TROPIĄCEGO II - STOPNIA "PTT-II"

Ćwiczenia, próby
Maksymalna ilość pkt
A. PRACA WĘCHOWA
1. Ślad obcy, 60 minut, długość 900 kroków, 4 załamania, 4 przedmioty, 2 kąty ostre, ślad zwodniczy 15 min. Na ostatniej prostej
100
Razem konkurencja A
100
B. POSŁUSZEŃSTWO
1. Rewirowanie za przedmiotem o woni własnej
30
2. Chodzenie przy nodze bez smyczy
10
3. Wykonywanie komend na odległość (przyjmowanie pozycji siad i waruj w czasie biegania luzem w dowolnej kolejności
30
4. Zostawanie w pozycji "siad" i "waruj" w marszu i powrót do psa
20
5. Pozostawanie w pozycji "waruj" na 40 kroków
10
Razem konkurencja B
100
OGÓŁEM punktów w konkurencjach AB:
200

Punktacja
Ocena doskonała
192 - 200
Ocena bardzo dobra
180 - 191
Ocena dobra
160 - 179
Ocena dostateczna
140 - 159
Ocena niedostateczna
0 - 139

UWAGA: Do zdania egzaminu pies musi uzyskać minimum 70 pkt. w każdej z konkurencji - A i B.


4. ĆWICZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD REGULAMINU
ZAWODÓW PSÓW TOWARZYSZĄCYCH (program Mistrzostw Polski PT)

Ćwiczenia, próby
Maksymalna ilość pkt
1. Chodzenie psa bez smyczy przy nodze przewodnika
30
2. Pozostanie w poz. siad i przywołanie do mnie i do nogi
15
3. Aportowanie drewnianego 30
4. Rozpoznanie własnego aportu spośród obcych i przyniesienie
30
5. Wykonywanie zmian pozycji "waruj, siad, stój" na odległość
15
6. "Bieganie" na komendę i przywołanie do nogi
20
7. Pozostawanie w marszu w poz. siad, stój, waruj i przywoływanie do nogi przewodnika na rozkaz słowny lub optyczny
30
8. Dawanie głosu
10
9. Pozostawanie psa w pozycji siad przy próbach odwracania uwagi
10
10. Pozostawanie psa w pozycji waruj przy próbach odwracania uwagi
10
OGÓŁEM punktów:
200

Punktacja
Ocena doskonała
192 - 200
Ocena bardzo dobra
180 - 191
Ocena dobra
160 - 179
Ocena dostateczna
140 - 159
Ocena niedostateczna
0 - 139

^ do góry

SZCZEGÓŁOWY OPIS ĆWICZEŃ ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZAWODÓW DOSTĘPNY JEST W REGULAMINACH, KTÓRE MOŻNA NABYĆ W ODDZIAŁACH ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE.

Podstawowe zasady przeprowadzania ćwiczeń z posłuszeństwa na egzaminach PT
Ćwiczenia z posłuszeństwa mają na celu zaprezentowanie, w jakim stopniu pies podporządkowuje się przewodnikowi.
Do ćwiczeń z posłuszeństwa przystępuje jednocześnie dwóch przewodników. Trzymając psy luźno na smyczy zatrzymują się przed sędzią (psy powinny usiąść przy nodze swoich przewodników). Kolejno podają swoje imię, nazwisko, nazwę psa (imię i przydomek) oraz zgłaszają gotowość do przystąpienia do ćwiczeń.
Po zameldowaniu się przewodników sędzia przeprowadza próbę zachowania psa i przeprowadza identyfikację psa (sprawdza tatuaż, względnie nr chipu).Dotknąć psa sędzia może po uzyskaniu zgody przewodnika. Psy, które nie przejdą pomyślnie próby zachowania są wykluczane z dalszych części egzaminu. Jeżeli pies, nawet po przejściu próby zachowania, w trakcie dalszych ćwiczeń wykaże wady charakteru, to sędzia ma prawo wykluczyć go z dalszego udziału w egzaminie.
Po przeprowadzeniu próby zachowania, sędzia wskazuje jednemu z przewodników miejsce, w którym pies będzie wykonywał ćwiczenia pozostawania.
W czasie egzaminu pies powinien mieć na szyi tylko luźny pojedynczy łańcuszek. Nie może mieć na szyi kolczatki nawet odwróconej na zewnątrz, ani obroży z paska. W ćwiczeniach wykonywanych bez smyczy pies nie może występować bez obroży. W ćwiczeniu "Chodzenie przy nodze na smyczy" smycz powinna być trzymana przez przewodnika tylko lewą ręką.
Możliwe jest prowadzenie psa po prawej stronie przewodnika, a nie po lewej, tak jak jest to w opisie ćwiczeń, o ile przewodnik widzi taką konieczność. Opis ćwiczeń należy wówczas traktować jak w lustrzanym odbiciu. W ćwiczeniach bez smyczy, smycz powinna być przewieszona przez lewe ramię na prawy bok lub schowana do kieszeni. Przewodnik musi w stanie w każdej chwili zapiąć psa na smycz.
Każde ćwiczenie zaczyna się i kończy zatrzymaniem przewodnika w tzw. postawie wyjściowej z psem siedzącym przy nodze. Jeżeli przewodnik zatrzymuje się, pies musi usiąść szybko, bez komendy przy nodze. Na egzaminie PT wolno dać komendę "siad". Nie dotyczy to jednak przychodzenia do nogi.
Po zakończeniu ćwiczenia wolno pochwalić psa. Po pochwale należy przed rozpoczęciem następnego odczekać minimum 3 sekundy i przyjąć postawę wyjściową od nowa. Dawanie komend "równaj, noga" dozwolone jest przy ruszaniu z miejsca, zmianie tempa lub kierunku ruchu oraz przywoływaniu do nogi. Używanie podwójnych komend (np. słownych i optycznych), powtarzanie ich wielokrotnie i stosowanie dopingu (pobudzanie psa) karane jest stratą punktów. Jeżeli pies wykonuje ćwiczenia zostawania, przewodnik powinien stać w postawie zasadniczej.
Przychodzenie do nogi przewodnika pies może wykonywać na dwa sposoby:
1. Obchodząc przewodnika naokoło
2. Obracając się przed przewodnikiem i siadając bezpośrednio przy nodze.
Zwrot w tył przewodnik może wykonywać przez lewe ramię lub prawe ramię. Przy wykonywaniu zwrotu przez lewe ramię pies może obejść przewodnika naokoło, lub pozostawać podczas zwrotu przewodnika cały czas przy jego lewej nodze obracając się jak gdyby "wokół własnej osi".
Dojść do pozostającego psa przewodnik może obchodząc go naokoło lub bezpośrednio do prawego boku psa. Pies warujący lub stojący powinien pozostać w tej pozycji po dojściu przewodnika, aż do usłyszenia komendy "siad".
Przywołanie psa do nogi po komendzie biegaj może nastąpić, gdy przewodnik stoi lub idzie. Idący przewodnik zatrzymuje się po dojściu psa do nogi. Pies powinien wówczas usiąść; na egzaminie PT wolno dać komendę "siad". Komendę przywołującą można połączyć z imieniem psa.
Aportowanie: Pozytywna ocena aportowania uzależniona jest od stopnia egzaminu (patrz opisy szczegółowe ćwiczeń).
Przedmiotem do aportowania jest (jeżeli regulamin nie dopuszcza użycia przedmiotu własnego) "koziołek" drewniany - klocek z przewężeniem w środku - powszechnie dostępny w handlu. Na zawodach PT koziołek dostarczany jest przez organizatora imprezy jeden dla wszystkich uczestników. Do rozpoznawania przedmiotów przewodnik używa własnego koziołka podkładanego wśród analogicznych dostarczonych przez organizatora.
Aport powinien być rzucony na odległość około 10 kroków, ok. 10 metrów - nie dalej ani bliżej. Po odebraniu aportu przewodnik powinien trzymać go w prawej ręce opuszczonej w dół.
Komendy: Są nimi pojedyncze słowa używane stale takie same dla tych samych czynności. Podane w regulaminach komendy są przykładami, które można zastąpić innymi słowami.
Po zakończeniu ćwiczeń przewodnicy odmeldowują się u sędziego. Sędzia omawia wykonanie i przyznaje ocenę, po czym przewodnicy schodzą z placu ćwiczeń.

^ do góry

Sposób przeprowadzenia próby zachowania psa

Kontrolę przeprowadza sędzia po zameldowaniu się przewodników na miejscu egzaminu. Pies jest na luźnej smyczy tak, aby mógł normalnie się poruszać i zachowywac. Do każdego psa sędzia podchodzi normalnym krokiem. Należy zaniechać wszelkich zachowań drażniących, czy też podniecających psa. Dotkniecie psa przez sędziego możliwe jest po uprzednim zapytaniu przewodnika. Pies podczas zbliżania się sędziego, przy bezpośrednim kontakcie z nim oraz przy kontroli tatuażu musi zachowywać się spokojnie. Tatuaż psa pokazuje przewodnik.

Ocena:
1. Pozytywne zachowanie:
Pies jest pewny siebie, mający poczucie bezpieczeństwa, uważny, pełen temperamentu, naturalny, swobodny.
2. Dopuszczalne zachowanie:
Pies jest nieco niespokojny,przesadnie podniecony, lekko zaniepokojony. Tak zachowujące się psy mogą zostać dopuszczone do egzaminu, jednak w jego toku muszą być uważnie obserwowane.
3. Negatywne zachowanie:
Pies jest niepewny, lękliwy, kąśliwy, bardzo agresywny. Psy tak zachowujące się nie mogą być dopuszczone do egzaminu.

^ do góry

żródło: www.zkwp.pl

 
« powrót
     
60-415 Poznań
ul. Czarnohorska 8
tel. 601 56 32 13
e-mail: nawoli@nawoli.pl

Projekt i realizacja
Iguana
Studio